Säkerhetsgenomgång

 

Botnia Lås & Säkerhet kommer gärna och besöker er kostnadsfritt för att göra en säkerhetsgenomgång. Vi går igenom er hem efter vad Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen har för normer och även mot vad försäkringsbolagen har för krav. Självklart ger vi dig en offert på vad det skulle kosta att åtgärda detta.

Denna tjänst genomförs kosnadsfritt till privatpersoner utan köpkrav.

 

Ring och boka en tid som passar på 070-37 11 569

 

 

 

 

Vår kunskap din tryghet

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Botnia Lås & Säkerhet.se